Koolituse hind:

Sildkraana koolitus + troppija üle 5t 99€+km/in

 Sihtgrupp:   Tööandja, kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste  eest.

Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal, mille tõstejõud on üle 5 tonni,või kellel on vajadus kasutada sellist kraanat oma põhitöö kõrvalt.

Eesmärk:

Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.

Õppetöö kestus:

Teooria 8 tundi, millele lisandub praktika 80 tundi, mis on läbitud enne või pärast  teoreetilist õpet, kogenud kraanakäitleja järelvalve all.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kraanade ehitus ja nende tüübid;
 • Alusteede  ehitus,tüübid ja nõuded;
 • Kraanaga tööde teostamise kord;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropietiketid;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Esmaabi osutamine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Tegutsemine tulekahju korral;
 • Kasutusjuhendid;
 • Instrueerimine;
 • Vastutus.

Koolitusel väljastatav dokument:

Peale koolitust toimub suuline eksam. Edukalt läbitud eksam ja praktikapäevik annab aluse väljastada plastikkaardil pildiga kraanakäitleja ja troppija tunnistus.

Lektor:

 Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist.Tõstukikogemust 35 a,kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. Pikaajalised koolituskogemused.

Õppematerjalid:

Koolitaja koostatud õppematerjalid.