Koolituse hind:

Sildkraana koolitus+troppija üle 5t 99.-+km/in

 Sihtgrupp:   Tööandja kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste  eest.

Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal, mille tõstejõud on alla  tonni,või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.

Eesmärk:

Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.

Õppetöö kestus:

Teooria 8 tundi  millele lisandub praktika 80 tundi,mis on läbitud enne või pärast  teoreetilist õpet ,kogenud kraanakäitleja järelvalve all.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kraanade ehitus ja nende tüübid
 • Alusteede  ehitus,tüübid ja nõuded
 • Kraanaga tööde teostamise kord
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropietiketid;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Esmaabi osutamine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Tegutsemine tulekahju korral;
 • Kasutusjuhendid;
 • Instrueerimine;
 • Vastutus;

Koolitusel väljastatav dokument:

Peale koolitust toimub suuline eksam.Edukalt läbitud eksam ja praktikapäevik annab aluse väljastada plastikkaardil pildiga kraanakäitleja ja troppija tunnistus.

Lektor:

 Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist.Tõstukikogemust 35 a,kraanade operaatoriõigused 33 a,kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003.Pikaajalised koolituskogemused .

Õppematerjalid:

Koolitaja koostatud õppematerjalid.