Koolituse hind:

Sildkraana koolitus+troppija alla 5t 99.-+km/in

Sihtgrupp:
Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal, mille tõstejõud on alla  tonni,või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.

Eesmärk:

Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.

Õppetöö kestus:

Teooria 8 tundi  millele lisandub praktika 80 tundi,mis on läbitud enne või pärast  teoreetilist õpet ,kogenud kraanakäitleja järelvalve all.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kraanade ehitus ja nende tüübid
 • Alusteede  ehitus,tüübid ja nõuded
 • Kraanaga tööde teostamise kord
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropietiketid;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Esmaabi osutamine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Tegutsemine tulekahju korral;
 • Kasutusjuhendid;
 • Instrueerimine;
 • Vastutus;

Koolitusel väljastatav dokument:

Peale koolitust toimub suuline eksam.Edukalt läbitud eksam ja praktikapäevik annab aluse väljastada plastikkaardil pildiga kraanakäitleja ja troppija tunnistus.

Lektor:

 Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist.Tõstukikogemust 35 a,kraanade operaatoriõigused 33 a,kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003.Pikaajalised koolituskogemused .

Õppematerjalid:

Koolitaja koostatud õppematerjalid.