Koolituse hind:

Tellingukoolitus 99€+km/in

Eesmärk:  Koolituse läbinu:

 • Eristab erinevaid tellingute liike;
 • Tunneb tellingute kasutusvaldkondi;
 • Oskab valida tööks sobivad tellingud;
 • Täidab tööohutusalaste õigusaktide nõudeid;
 • Tunneb kriitiliste olukordade lahendamise võtteid;
 • Rakendab tööterritooriumi tööeelset kontrolli;
 • Rakendab töövahendite tööeelset kontrolli;
 • Teab tellingute monteerimisega seotud ohtusid;
 • Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
 • Analüüsub ohuolukordade tekkimise võimalust;
 • Ennetab tööõnnetusi;
 • Kasutab isikukaitsevahendeid;
 • Jälgib tellingute tehnilist seisukorda;
 • Teab kõrgustes töötamise levinumaid õnnetusi;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral;
 • Tunneb tellingute koostisosi;
 • Teab tellingute paigaldamise metoodikat;
 • Teab tellingute demonteerimise metoodikat;
 • Tunneb tellingutel töötamise ohutusnõudeid;
 • Kasutab esmaabivõtteid;
 • Tagab inimeste turvalisuse töökeskkonnas;
 • Väldib varalise kahju tekitamist.

Õppemaht: auditoorne loeng ja praktika kokku 8 akadeemilist tundi. 

Lektor : Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. Pikaajalised koolituskogemused.

Õpiväljund:  Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse plastikust pildiga tellingu paigaldaja luba.