Koolituse hind:
Troppijakoolitus   70€+km/in

Sihtrühm: Ehitajad ja töölised, kes tööülesannete sooritamiseks vajavad troppija väljaõpet. 

Koolitades töötajad oma ala professionaalide juures vähendad õnnetuste juhtumise riski töökeskkonnas.

KURSUS: teooria, kestus 8 akadeemilist tundi.

Käsitletavad teemad:

 • Troppija töö instruktsioon;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropietiketid;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Tropietiketid, nurgakaitsed;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Esmaabi osutamine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Troppimistööde ohutusjuhend.

Õppemaht: Auditoorne loeng 8  tundi.

Tööpraktika omas ettevõttes (8 päeva)

 • Lektor: Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33.a ,kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. Pikaajalised koolituskogemused.

Õppematerjalid:  koolitaja koostatud õppematerjalid.

Koolituse läbimise eelduseks on edukalt sooritatud test. Edukalt testi sooritanule väljastatakse plastikust pildiga troppija tunnistus koolituse läbimise kohta.