Koolituse hind:

Tõstukikkoolitus.1 päev/in  80€+km
Tõstukikkoolitus.2 päeva/in 130€+km

Õppekava nimetus:

Ühepäevane tõstukijuhi  koolitus.

Tööandja, kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste eest.

Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik.
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1.

Sihtgrupp:

 • tõstukijuhid, kes opereerivad järgmiste tõstukitega: elektri-, gaasi- ja diiselmootorigavastukaalutõstuklükandmastiga tõstukvirnastajad ja aluseteisaldajadcombiliftteleskooptõstuk (upitaja)kompaktlaadur (bobcat)frontaallaadur.
 • töölised kellel on vajadus kasutada.

 korvtõstukit,poomtõstukit,käärtõstukit või masttõstukit.

 • kellel on praktiline kogemus tõstukil, kuid puudub

tõstukijuhiluba

Koolituse programm:

 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid;
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus;
 • Tõstukitealane väljaõppe kord ettevõttes, vastutus;
 • Tõstukite liigid ja nende ehitus;
 • Tõstuki stabiilsus ja tasakaal;
 • Tõstuki hooldamine ja korrashoid;
 • Tõstukite lisaseadmed;
 • Tõstmiste teostamine;
 • Veoseohutus, koormate kinnitus, liikumise füüsika;
 • Töökeskkonna ohud;
 • Tööõnnetuste ennetamine;
 • Tõstuki ohutu juhtimine;
 • Tõstmiseks mitte sobivate lastide eristamine;
 • Ohutusjuhendid, kasutusjuhendid;
 • Riske ennetava mõtteviisi kujundamine;
 • Enamlevinud õnnetuste põhjused ja analüüs, näited praktikast.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi.

Lektor  Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist.Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. Pikaajalised koolituskogemused.

Õppematerjalid:  koolitaja koostatud õppematerjalid.

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 80-tunnise tööpraktika sooritamine oma ettevõttes tööandja juhendamisel kas enne või pärast koolitust. Meie poolt saab juhised, kuidas praktika läbi viia ja mida praktika jooksul teha tuleb.

Koolituse lõpeb testiga. Edukalt testi sooritanule väljastatakse plastikust pildiga tõstukijuhi luba koolituse läbimise kohta.

Õppekava nimetus:

Kahepäevane tõstukijuhi  koolitus.

Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskonda, enda ja teiste inimeste tervist, ning  ettevõtte vara.
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1.

Sihtgrupp:

 • tõstukijuhid, kes opereerivad järgmiste tõstukitega: elektri-, gaasi- ja diiselmootorigavastukaalutõstuklükandmastiga tõstukvirnastajad ja aluseteisaldajadcombiliftteleskooptõstuk (upitaja)kompaktlaadur (bobcat)frontaallaadur.
 • Töölised kellel on vajadus kasutada korvtõstukit,poomtõstukit,käärtõstukit või masttõstukit.

Koolituse programm:

 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus
 • Tõstukitealane väljaõppe kord ettevõttes, vastutus
 • Tõstukite liigid ja nende ehitus
 • Tõstuki stabiilsus ja tasakaal
 • Tõstuki hooldamine ja korrashoid
 • Tõstukite lisaseadmed
 • Tõstmiste teostamine
 • Veoseohutus, koormate kinnitus, liikumise füüsika.
 • Töökeskkonna ohud
 • Tööõnnetuste ennetamine
 • Tõstuki ohutu juhtimine
 • Tõstmiseks mitte sobivate lastide eristamine
 • Ohutusjuhendid, kasutusjuhendid
 • Riske ennetava mõtteviisi kujundamine.
 • Enamlevinud õnnetuste põhjused ja analüüs, näited praktikast.

Õppemaht: Auditoorne loeng 8  tundi,Praktika 8 tundi.

Lektor: Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist.Tõstukikogemust 35 a,kraanade operaatoriõigused 33 a,kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003.Pikaajalised koolituskogemused.

Õppematerjalid:  koolitaja koostatud õppematerjalid.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise eelduseks on edukalt sooritatud test. Edukalt testi sooritanule väljastatakse  plastikust,pildiga tõstukijuhi luba koolituse läbimise kohta