Koolituse hind:

Troppija+tõstukikoolitus 120€ +km/in

Õppekava nimetus:

Ühepäevane troppija ja tõstuki operaatori koolitus.

Tööandja, kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste eest.

Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskonda, enda ja teiste inimeste tervist ning ettevõtte vara.
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1.

Sihtgrupp:

 • Ehitajad,troppijad kellel on vajadus kasutada  korvtõstukit, poomtõstukit, käärtõstukit või masttõstukit.
 • kellel on praktiline kogemus tõstukil, kuid puudub

tõstukijuhiluba.

Koolituse programm:

 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid;
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus;
 • Tõstukitealane väljaõppe kord ettevõttes, vastutus;
 • Tõstukite liigid ja nende ehitus;
 • Tõstuki stabiilsus ja tasakaal;
 • Tõstuki hooldamine ja korrashoid;
 • Tõstukite lisaseadmed;
 • Tõstmiste teostamine;
 • Veoseohutus, koormate kinnitus, liikumise füüsika;
 • Töökeskkonna ohud;
 • Tõstuki ohutu juhtimine;
 • Tõstmiseks mitte sobivate lastide eristamine;
 • Ohutusjuhendid, kasutusjuhendid;
 • Riske ennetava mõtteviisi kujundamine;
 • Troppija töö instruktsioon;
 • Tõstetrossid,-ketid,-vööd;
 • Tropietiketid;
 • Troppide prakeerimise ja utiliseerimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Tropikonksud,kraana tõstekonksud,tõsterõngad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Mitmeharulised kett-tropid ja nende otstarve;
 • Haaratsid,tõsteklambrid; 
 • Traaversid,tõsteraamid,tõstekastid;
 • Troppide haakimine ja sidumine; 
 • Tropiharude kaldenurga mõju kandevõimele; 
 • Koorma raskuskestme määramine ja tasakaalustamine;
 • Tööteritooriumi ja töövahendite tööeelne kontroll;
 • Troppimistöödel enamlevinud tööõnnetused ja nende ennetamine;
 • Tegutsemine õnnetujuhtmi korral;
 • Esmaabi osutamine;
 • Enamlevinud õnnetuste põhjused ja analüüs, näited praktikast.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi.

Lektor  Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35.a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. Pikaajalised koolituskogemused.

Õppematerjalid:  koolitaja koostatud õppematerjalid.

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 80-tunnise tööpraktika sooritamine oma ettevõttes tööandja juhendamisel kas enne või pärast koolitust. Meie poolt saab juhised, kuidas praktika läbi viia ja mida praktika jooksul teha tuleb. 

Koolituse lõpeb testiga. Edukalt testi sooritanule väljastatakse  plastikustpildiga tõstukijuhi ja troppija luba koolituse läbimise kohta.