Koolituse hind:

Hüdrokraana koolitus 90€+km/in

Hüdro- ja teleskooptõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik.

Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1.

Sihtrühm: Töötajad, kes oma igapäevatöös kasutavad erinevate haaratsitega hüdro  või teleskooptõstukit.

 • Hüdrokraana ja teleskooptõstuki ehitus
 • Paigaldus ja tööks ettevalmistamine
 • Nende erinevused ja tõstegraafikud
 • Kasutusalad ja hüdrosusteemide tööpõhimõtted
 • Kasutusnõuded ja hooldamine
 • Liikuvate tõsteseadmete liiklemise nõuded tööterritooriumil ja riiklikel teedel
 • Haaratsid ja lastid.
 • Tõstmiseks mittesobivate lastide eristamine
 • Tropid, tõstegreiferid, konksud
 • Troppimistööde nõuded ja eeskirjad
 • Tööde korraldamine ja ladustamine tõstmisel
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine
 • Ohutusmeetmed ja tööõnnetuste ennetamine
 • Tõsted elektriliinide läheduses
 • Käitumine tööõnnetuse korral

Lektor:  Mehis Jaagura pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. Pikaajalised koolituskogemused.

Õppematerjalid:  koolitaja koostatud õppematerjalid.

Koolituse edukalt läbinule väljastatakse  plastikust pildiga hüdrokraana tunnistus, koolituse läbimise kohta.