Koolitused

Meie poolt pakutavad koolitused


Tõstukijuhi koolitus

Ühepäevane tõstukijuhi koolitus. Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskonda, enda ja teiste inimeste tervist, ning ettevõtte vara. Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded" §10 lg 1.

LEO VEEL

Troppija koolitus

Tööandja kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste eest. Sihtrühm: Ehitajad ja töölised, kes tööülesannete sooritamiseks vajavad troppija väljaõpet. Koolitades töötajad oma ala professionaalide juures vähendad õnnetuste juhtumise riski töökeskkonnas .

LOE VEEL..

Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise koolitus

Tööandja kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste eest.

LOE VEEL..

Tuletööde tegemise koolitus

Käesolev koolitus on mõeldud tuletöö tegijatele. Tuletöö on töö, mis põhjustab tuleohtu. Selle käigus tekivad sädemed või kasutatakse leeki või muud kõrget temperatuuri.

LOE VEEL..

Hüdro- teleskooptõstuki juhi ja troppija koolitus

Tööandja kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste eest.

LOE VEEL..

Tornkraana operaatori koolitus

Õppekava on koostamisel

LOE VEEL..

Ekskavaatorijuhi koolitus

Õppekava on koostamisel

LOE VEEL..

Troppija ja alla 5 t tõstejõuga sildkraana juhi kursus

Tööandja kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste eest.

LOE VEEL..

Troppija ja üle 5 t tõstejõuga sildkraana juhi koolitus

Õppekava on koostamisel

LOE VEEL..

Troppija ja tõstuki operaatori koolitus

Tööandja kes saadab koolitamata töötaja vastutusrikkale tööle võtab ise vastutuse võimalike tööõnnetuste eest.

LOE VEEL..

Kvaliteetsed ja professionaalsed koolitused oma ala spetsilistidelt!