Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt72298/domeenid/www.kvaliteetkoolitus.ee/htdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt72298/domeenid/www.kvaliteetkoolitus.ee/htdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt72298/domeenid/www.kvaliteetkoolitus.ee/htdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679
Renditingimused – Kvaliteetkoolitus.ee

Renditingimused

Matkaauto renditingimused


Sõiduki kasutamine

Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikul ning mõeldes ka tulevastele rentnikele. Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada loomi. Sõidukit on keelatud kasutada tasulise teenuse osutamiseks, spordis ja teiste sõidukite pukseerimiseks. Matkaautos on suitsetamine keelatud, lemmikloomade viibimine autos tuleb Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastada. Kui Rentnik on rikkunud või kahjustanud sõidukit, mis ei ole kaetud kindlustuslepinguga, kasutab sõidukit joobeseisundis või ei esita kindlustuse nõutud dokumente, hüvitab üürnik kahju täies ulatuses. Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

Broneerimine ja tagatisraha

Broneeringu kinnituseks loeme broneerimistasu tasumist. Broneerimistasu suurus on 350 €. Broneeringu muutmine on võimalik minimaalselt 20 päeva enne rendiperioodi algust ja täies mahus uue perioodi rendisumma tasudes. Broneeringu tühistamisel broneerimistasu ei tagastata. Tagatisraha kokku on 700 €, millest broneerimisel tasutakse 350 € ja ülejäänud 350 € tasutakse sõiduki üleandmisel. Matkaauto minimaalne rendiperiood hooajal on 7 päeva. Tagatisraha suurus katab kasko põhiomavastutuse. Tagatisraha tagastatakse 2 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist juhul kui sõidukil ei avastata varjatud vigu, sõiduk on puhas ja terve ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt. Nõuded kolmandatelt osapooltelt kuuluvad Rentniku poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Hinnas sisaldub Lisavarustus

Gaasiballoon 1 tk, Elektrijuhtmed,vee voolik,aiamööbli komplekt,tugijalad,markii,jalgrattahoidja

Konditsioneer elamuosas,televiisor,wifi ruuter,navigatsiooniseade.

Vajalikud dokumendid

Rendilepingu sõlmimiseks on vajalik esitada kehtiv Eesti Vabariigi juhiluba, pass või ID-kaart. Kui juhte on rohkem, esitavad ka ülejäänud lepingu sõlmimiseks kehtiva juhiloa. Matkaautot võib juhtida vähemalt 21-aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži mitte alla 3 aasta.

Sõiduki üleandmine ja tagastamine

Matkaauto antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga, pestuna, koristatuna ja tehniliselt korras. Täidetud veepaagiga, tühja reoveepaagiga ning tühja wc kassetiga. Matkaauto üleandmisel sõlmitakse rendileping, millele märgitakse ka kõik sõiduki olemasolevad vigastused ja puudused. Rendileandja ei vastuta eelneva Rentniku poolt põhjustatud sõiduki puuduste, vigastuste ja rendiperioodi alguse hilinemise või ärajäämise eest.  Rendiperiood algab esimesel rendipäeval kell 11:00 ning lõppeb rendiperioodile järgneval päeval kell 8:00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud ajal ja kohas. Sõiduki mittetagastamisele kokkulepitud ajal ja kohas võib rendileandja teavitada politseid sõiduki kadumisest ja kuulutada sõiduki tagaotsitavaks. Rendiperioodi ületamisel ilma rendileandja nõusolekuta, on Rentnikult õigus nõuda kahekordset renditasu ületatud aja eest ja järgmise Rentniku kahjude korvamist. Matkaauto tuleb tagastada Rentniku poolt siseruumid hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ja wc kassett tühjendatuna.

Rendileandjal on õigus tagatisrahast pidada kinni koristusraha, kui sõiduk ei ole piisavalt hästi koristatud. Sisekoristuse hind 70 €, wc kasseti tühjendamine 50 €, reoveepaagi tühjendamine 10 €, lisavarustuse puhastamine 25 €. Välipesu Rentnik teostama ei pea. Sõiduk tuleb tagastada täis kütusepaagiga. Trahv 20 € + kütuse maksumus. Sõiduki tagastamisel teostavad Rentnik ja Rendileandja sõiduki esmase ülevaatuse. Vajadusel annab Rendileandja peale sõiduki välipesu, ning lisavarustuse ja tehnika põhjaliku kontrolli tagasisidet ilmnenud puudustest. Vead, mis tekkisid rendiperioodil, hüvitab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel ja peetakse kinni tagatisrahast.

Kindlustus ja rentniku vastutus

Matkaauto rendi hind sisaldab kaskokindlustust liiklusõnnetuse ja vandalismi puhul omavastutusega 700 €. Matkaautoga on keelatud sõita vastu puuoksi, põõsaid või mis tahes esemeid, mis võivad kriimustada sõidukit. Nõude eiramisel on Rendileandjal õigus tagatisrahast kinni pidada poleerimise tasu 300 €/külje kohta. Varguse puhul on rentniku omavastutus 15% sõiduki maksumusest (sõiduki väärtus on toodud rendilepingus). Liiklusõnnetuse või vandalismi korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama sellest toimumiskoha järgset politseid ja võtma kirjaliku tõendi koos asjaolude selgitusega. Samuti on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama sellest ka Rendileandjat.

Ärandamise või varguse korral on Rentnik kohustatud esitama sõiduki võtmed ja registreerimistunnistuse. Ärandamise, varguse või röövimise korral on Rentnik kohustatud sündmuse fikseerima koheselt kohalikus politseis ja teavitama sellest ka rendileandjat. Vale või ebakvaliteetse kütuse tankimisest tekitatud kahju korvab Rentnik. Sõidukist lahkudes on Rentnik kohustatud lukustama kõik uksed, sulgema aknad ja luugid, ning eemaldama nähtavatelt kohtatelt sõidukis olevad väärtesemed. Samuti ei tohi sõidukisse jätta sõiduki registreerimistunnistust, rendilepingut ja sõiduki võtmeid. Kui Rentnik on rikkunud või kahjustanud sõidukit, mis ei ole kaetud kindlustuslepinguga või ei esita kindlustuse nõutud dokumente, hüvitab üürnik kahju täies ulatuses.

Lubatud piirkiiruse ületamine üle 20 km/h. on karistatav rahatrahviga 100.-eurot /kord.

Sõiduki kasutamise piirkond

Rentnikul on keelatud sõita sõidukiga väljaspool Eesti Vabariiki, kui seda pole eelnevalt kokkulepitud.  Sõidu marsruut lepitakse eelnevalt kokku rendilepingus. Sõidukit võib kasutada Euroopa Liidus. Rentnikul on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse ja Türki.

Lepingu kehtivus

​Allkirjastatud rendileping ja renditingimused on siduvad ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati tutvuda renditingimustega ja rendilepinguga ning vajadusel tingimusi täpsustada. Trahv rendilepingu või renditingimuste rikkumise eest 500 €. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rentniku ja Rendileandja vahel läbirääkimiste teel. Kui Rentnik ja Rendileandja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtus.

Käesolevaga kinnitab Rentnik, et on tutvunud matkaauto rendilepingu üldtingimustega ja kohustub neid täitma.

Rentniku kinnitus …………………………..